LEČENJE KANALA KORENA

Uzrok stalne boli u zubu najčešće je oštećenje (infekcija) koje je zahvatilo zubnu pulpu i tkivo oko vrha korena zuba. U tom slučaju pulpa se uklanja i zamenjuje materijalom za obturaciju koji zubu vraća raniju funkciju. Korišćenjem opreme koja omogućava jasno pozicioniranje apeksa, dobrom vizuelizacijom i adekvatnom medikacijom postižu se kvalitetni  rezultati, te se takvi zubi mogu dalje koristiti, čak  i kao nosači protetskih radova. Detaljnije….

Ukoliko zubni kvar napreduje, infekcija zahvata i dublje strukture zuba, što na kraju dovodi do:

  • Pulpita-upale pulpe (zubnog živca)
  • Nekroze-odumiranja pulpe
  • Gangrene-raspadanja pulpe
  • Dentoalveolarnog apscesa-infekcije i razgradnje kosti oko vrha korena zuba (periapikalni proces)

U slučaju pulpita pacijent oseća akutnu, vrlo jaku i prodirujuću koja se intenzivira kako zapaljenje napreduje. U početku su bolovi periodični, a nakon toga postaju stalni, pulzirajući  i često nepodnošljivi. Pogoršavaju se spoljašnjim nadražajima (hrana, toplo piće), a smanjuju hladnim oblogama. Pacijent često ne može da odredi koji ga zub boli. Bol budi iz sna i obično se pojačava u ležećem položaju.

U slučaju nekroze pulpe bol je periodična i slabije jačine. Nekroza i gangrena pulpe vode ka formiranju dentoalveolarnog apscesa praćenog vrlo intenzivnim i konstantnim bolovima, koje ne može da smiri ni jedan analgetik. Pacijent se tada u ordinaciju javlja sa otokom kao posledicom teže infekcije kosti, pa je potrebna i antibiotska terapija.

Endodoncija se bavi lečenjem kanala korena zuba, odnosno zubne pulpe ili živca. Infekcija se leči mehaničkim uklanjanjem pulpe i različitim antimikrobnim i biostimulativnim pastama. Najsavremeniji pristup obeskličavanja kanala korena jeste sterilizacija laserom, koji garantuje potpunu sterilizaciju kanala i bioregeneraciju zubnih struktura. Sve komplikacije u toku lečenja prevenirane su upotrebom apex lokatora, tako da su „preforsiranja punjenja“ i pogrešna aplikacija materijala  nemoguće. Rad na korenu se izvodi pod lokalnom anestezijom i nije bolan. Nakon postupka, često se javlja blaga bol, koja se može tretirati blagim analgetikom.

U zavisnosti od težine slučaja, lečenje može imati više faza, te je za kompletno rešenje problema potrebno dolaziti stomatologu više puta. Nakon uspešnog lečenja,  zubna pulpa je zamenjuje odgovarajućim najsavremenijim materijalom za opturaciju, što za cilj ima trajno očuvanje zuba. Vraćanje anatomskog oblika zuba vrši se kompozitnom plombom ili inlejom, a ukoliko je to potrebno, zub se može  ojačati fiber glass kočićem ili  izraditi veštačka krunica.

Laseroterapija u endodonciji

Za uspešnu endodontsku terapiju presudna je anatomija zuba. Kanalikularni sistem u unutrašnjosti zuba je veoma razgranat (od glavnog kanala bočno se grana ogroman broj sitnih)  ili pak sužen i nepristupačan. Uspeh endodontske terapije zavisi od čišćenja,oblikovanja i dezinfekcije tih sitnih kanalića u zubu. Rastvori koji se najčešće primenjuju u stomatološkim ordinacijama pri njihovom apsolutnom čišćenju obično ne pomažu. Zato se u njima zadržavaju mikroorganizmi koji vrebaju prvi pad imuniteta kako bi zadali glavobolju pacijentu i nama kao terapeutima, jer će se infekcija ponovo javiti. Na žalost, uspešnost revizije (ponovne terapije kanala korena) je jako mala. Postoji jedna šansa da se spasi zub i ona je najveća upravo pri prvom endodontskom lečenju.

Laserska “svetlost” prodire i u bočne kanaliće, ma koliko oni sitni i uski bili. Natrijum hipohlorit ili hlorheksidin  imaju  malu mogućnost da eliminišu enterococcus faecalis.  Laser se i tu pokazao kao superiorniji u odnosu na konvencionalne metode. U  Americi  laser predstavlja zlatni standard kada je u pitanju endodontska terapija.

Sada je dostupan i kod nas! City Medica sprovodi lasersku endodontsku terapiju-pratite svetske trendove u Vašem komšiluku!