ORALNA HIRURGIJA

Pružamo sve vrste oralno-hirurških intervencija, od vađenja zuba i zaostalih korenova, apikotomije, cirkumcizije i nivelacije grebena  do ugradnje implantata. Odgovarajućim hirurškim postupcima i primenom lokalne anestezije, obezbeđujemo  bezbolne oralno-hirurške intervencije sa minimalnom traumom okolnih tkiva i  bez postoperativnih komplikacija. Dostupnost lasera u našoj ordinaciji omogućava bezbolnost u radu, operacije bez krvi i lako zarastanje rana.

Vađenje (ekstrakcija) zuba.  Iako radimo na tome da do vađenja zuba ne dođe, nekada je ono  neizbežno. Pažljivim radom, koristeći savremen instrumentarijum učinićemo da ovo, za većinu pacijenata ružno iskustvo, prođe što prijatnije. Pored rutinskog vađenja zuba nekad je neophodno i hirurško vađenje zuba i zaostalih korenova, za koje se trudimo da prođu bez komplikacija. Svako vađenje zuba prati preventivna korekcija grebena, kako bi nastali defekt kosti bio što manji i poslužio kao dobra osnova za protetsku terapiju.

Impakcija umnjaka i druguh zuba. Umnjaci su zubi koji se pojavljuju na samom kraju zubnog niza između 18 i 25 godine života. Kako niču poslednji, veliki deo populacije nema dovoljno mesta u vilicama za ove zube i na kraju završi sa vađenjem istih hirurškom putem.

Ukoliko je Iznikao jedan deo zuba (poluimpaktirani umnjaci), moguće je laserom ukloniti meko tkivo koje ometa njihovo nicanje (cirkumcizija). Postoperativni tok je lak i bezbolan uz bioregenerativnu stimulaciju laserskim zracima. Ako oni niknu i postave se normalno u zubni niz, mogu biti veoma korisni zubi i trajati celog života.

Ređe su u vilici impaktirani drugi zubi (očnjaci, lateralni sekutići i dr.) koji se, ukoliko indikacija to nalaže, hirurški odstranjuju, a češće kombinovanom ortodontsko-hirurškom terapijom dovode na svoje mesto u zubnom nizu.

Apikotomija (resekcija korena zuba)

Naš osnovni postulat je boriti se za svaki zub. Ukolko periapikalnu infekciju ne možemo sanirati endodontskim putem, pristupamo hirurškom lečenju. Apikotomija predstavlja hirurški zahvat kojim se uklanja vrh korena zuba zajedno sa infekcijom ili cistom na njemu.  Sam postupak podrazumeva i obavezno lečenje kanala korena zuba, odakle se infekcija i prenela na vrh korena.

 

Nivelacija grebena spada u pretprotetski hirurški postupak gde se bezubi vilični greben niveliše, odnosno lepo zaravnjuje, kako bi se stvorili optimalni uslovi za izradu proteza (da ne žuljaju), odnosno mostova (svi veštački zubi su iste visine). Ukoliko je potrebno vrši se dopunjavanje ili augmentacija viličnog grebena veštačkom kosti kako bi se on podigao na nivo koji je imao pre gubitka zuba.

Implantacija podrazumeva ugradnju titanijumskih šrafova u kost za koju oni vremenom srastaju. Implantat je adekvatna nadoknada za izgubljeni zub jer strukturalno i funkcionalno povezan sa kosti, pa samim tim i spreman da prima dodatna opterećenja. Indikativno područje se kreće od nadoknade jednog ili više zuba u vilici, pa do rešavanja problema bezubosti fiksnim stomatološkim radom.

Indikacija za ugradnju impantanata jeste nadoknada zuba nosača mosta. Implantati mogu pridržavati zubnu protezu, obezbeđujući njenu odličnu stabilnost u ustima.  Sem toga, jasna indikacija za ugradnju implantata jeste i jedan izgubljen zub, posebno u prednjem sektoru, jer se na taj način izbegava brušenje, odnosno nepotrebno uklanjanje zubne supstance sa susednih zuba

Plan terapije podrazumeva detaljnu analizu kvaliteta kosti pacijenta i ugradnju implantanata od strane iskusnog hirurga implantologa, osteoinegrativni proces ( sjedinjavanje sa kosti) od nekoliko meseci  za vreme koga se izrađuje  privremena proteza  i izradu fiksnih zubnih nadoknada –suprastrukture (krunica i mostova) kao završne faze ovog procesa.

Prednost implantologije je u odličnim estetskim rezultatima i velikom komforu pacijenata. Implantologija polako ali sigurno zamenjuje mobilne protetske radove (zubne proteze) sa svim njihovim nedostacima, te predstavlja objedinjenu budućnost stomatološke hirurgije i protetike!

 

Opširnije    http://www.implantati.rs